Michiel Steerneman

Op 1 augustus 1980 ben ik mijn loopbaan begonnen als energieadviseur en heb in de periode tot op heden vele studies en projecten uitgevoerd. Een samengevat overzicht van de werkzaamheden in 40 jaar energieconsultant, vind u bij ‘Diensten’.

 

Ik zie mijzelf de laatste jaren meer als intermediair tussen organisatiebeleid en technische uitvoering. Als managing consultant zoek ik proactief naar samenwerkingen om de industrie en grootzakelijke markt te verduurzamen. Zo ben ik actief binnen het Gelders Energie Akkoord (GEA) en ben ik bestuurslid bij FedEC, waar ik mij onder andere inzet voor onafhankelijke en kwalitatief goede dienstverlening door energieconsultants. Daarnaast ontwikkel ik beleidsvisies in samenwerking met brancheorganisaties en regio’s. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met mijn opdrachtgever vind ik erg belangrijk. Of het nu gaat om het ontwikkelen van de energievisie of het verduurzamen van processen in de energietransitie, als procesman zet ik in op het bij elkaar brengen van kennis en verantwoordelijkheden in het team. Naast projectleider heb ik veel ervaring opgedaan in MVO, CO2-prestatieladder, ketenanalyses en ‘toekomst bestendige bedrijventerreinen’. Michiel wordt regelmatig gevraagd als spreker tijdens symposia, workshops en congressen over duurzame energie en de energietransitie.